Ішкі тәртіп ережелері

БЕКІТІЛГЕН
Филиалдың Кеңесінде 
№10 Хаттама
«26» маусым  2008 ж.

 

«СПбГКУ» МЕбМ  жкб АЛМАТЫДАҒЫ ФИЛИАЛЫНЫҢ Ішкі тәртіп ережелері

I. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ АЛУ ЖӘНЕ БОСАТУ ТӘРТІБІ

1. Қызметкерлер жұмысқа орналасқанда филиалда жұмыс туралы шартты жасайды.
2. Жұмысқа қабылданғанда филиалдың әкімшілігі орналасқаннан міндетті түрде талап етеді:
а) еңбек кітабын, ал жұмысқа бірінші рет орналасқанға – тұратын жерінен анықтамасын, ауылдық және кенттік әкімшілігінен, ҚР қараулы күш босатылғандығынан міндетті әскери билет құжатын көрсету;
​б) паспортты көрсету.

Жұмысқа алғанда, филиалдың әкімшілігі жұмыскерден диплом және де басқа алған білім туралы немесе мамандыққа даярлау құжаттарын арнаулы білімге сұрауға құқығы бар. Жұмысқа алу директордың бұйрығымен жасалады, ҰҚБ-нің меңгерушісі жұмыскерге қолын қойғызып  хабарлайды. Филиалмен жұмыскердің арасында бұйрыққа алдында болу еңбек шарты жасалады. Жұмысқа алынғанда 3 ай сынақ мерзімі тағайындалады. Бұйрықта жұмыстың атауы (қызметі) штат кестесіне сәйкес және еңбекақы төлеу жағдайлары көрсетіледі.

Контракты жасау алдында,   профессорлық-оқытушылар құрамы үшін Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігі мен РФ білім Министрлігі тәртібі бойынша конкурстық іріктеу жасалады.

3.  Филиалдың әкімшілігі белгіленген тәртіп бойынша қызметкердің жұмысқа кіргенінде немесе басқа жұмысқа ауыстырылғанда міндетте:
а) қызметкерді тапсырылған жұмыспен, жұмыс жағдайымен және еңбекақы төлеумен таныстыру, оның құқығын және міндетін түсіндіру;
б) қызметкерді филиалдың ішкі тәртіп ережесімен және оқу тәртібімен таныстыру;
в) қызметкерді қауіпсіздік техникасымен,  өндірістік санитария, еңбек гигиенасымен, өрт қауіпсіздік ережесімен және де басқа еңбек қорғау ережелерімен егжей-тегжейлі түсіндіру, ал жұмысқа кіргенде қатерлі қауіп тегімен  – еңбек қорғау ережелерін білу бойынша оқу және аттестация жүргізу керек.

4. Филиалдың барлық қызметкерлеріне, жұмысқа біренші рет түскендерге және 5 күн жұмыс істегендерге, белгіленген қазіргі заңнама тәртіп бойынша еңбек кітабы беріледі. Университетке сағаттап төлейтін төлем жағдайындағы тұлғаларға, берілген жұмыс негізгі болса, cонда ғана еңбек кітабы беріледі.

5. Контрактың тоқтатуы тек қана негізі бойынша көзделген заң шығару орнын алады.  
Филиалдың қызметкерлері әкімшілікті бір ай бұрын жазбаша түрінді ескертіп,  белгісіз мерзімге жасалған еңбек шартты бұзуға құқыға бар.
Ескертілген  мерзімі көрсетілген өткен соң, қызметкердің жұмысты тоқтату құқығы бар, ал филиалдың әкімшілігінің міндеті оның еңбек кітабын беруге және онымен есепті айыру  керек.

Қызметкердің талабы бойынша жұмысына бөгет жасалғанда, оның ауру немесе мүгедектігі, әкімшілікпен еңбек туралы заңды бұзғанда және басқа дәлелді себептертерде, мерзімінен бұрын мерзімдік еңбек шартты  бұзылуға тиіс.

Еңбек шарт, сонымен қатар мерзімді, белгісіз мерзім жасалғанда, филиалдың әкімшілігімен осындай жағдайда бұзылады:
1)филиалды жою, қызметкерлердің санын немесе штатын қысқарылу;
2)қызметкердің қызметіне  сай келмеуі немесе жеткіліксіз біліктілік болғандықтан, әлде денсаулық жайы берілген жұмысқа бөгет болғанда;
3)егерде қызметкерге бұрын тәртіптік немесе қоғамдық жаза қолданғанда, оған еңбек шартымен немесе  ішкі тәртіп ережелерімен жүктелген, дәлелді себепсіз міндеттерін орындамағанда;
4)жұмысқа (соның ішінде, жұмыста 3 сағаттан артық жұмыс күні бойы) дәлелсіз себеппен келмеу;
5)еңбекке уақытша жарамсыздығынан  жұмысқа екі ай қатар шықпау,  жүктілік және босану демалысты санамай, егерде анықталған ауру заңмен жұмыс орнын (қызметін) тым ұзақ мезгілі сақтау белгіленбегенде. Қызметкерлерге, еңбекке жарамдылықтан зақым немесе кәсіби сырқаттан қалғандарға,  жұмыс орны (қызметі) еңбек ету қабілетінің қалпына келуіне немесе мүгедекті анықталғанға дейін сақталады;
6)бұрын осы жұмысты жасаған қызметкерді жұмысқа қайта алу;
7)жұмысқа мас күйінде, есіртке, мастық хал немесе уытты мастықта келгенде;
8)тәрбиешілік функцияларды жасаған қызметкермен, адамгершілікке жат қылықты  қазіргі жұмыспен жалғасын сыйымсызды  істегенде;
9)егерде онда тәртіп жөніндегі жазасы болса,  қайта немесе лайықсыз  қызметкермен еңбек міндетін дәлелді себепсіз  орындамағанда;
10)  сот үкімі немесе органдардың қаулысы заңды күшіне ену әкімшілік жаза немесе қоғамдық ықпал шараны қолдану жаза тартқызу құзыретіне белгіленген, жұмыс орны бойынша (сонымен қатар ұсақ) мемлекет, жеке немесе қоғамдық мүлкін ұрлау жасалғанда. Егерде жұмыскердің мүмкінсіздігінен, оның басқа жұмысқа келісімсіздігі, 1,2 және 6 тармақтарда көрсетілген тек қана босату  негіздеу бойынша рұқсат етіледі. Жұмыскерді әкімшіліктің ықыласы бойынша уақытша жұмысқа жарамдылығы (5 тармақтан басқа) және де жұмыскердің кезекті демалыста болғанында, филиалдың толық жоюын қоспағанда босату рұқсат етілмейді.
11)  Штаттық жұмыскерлер профессорлық-оқытушылар құрамының санынан,  жұмыстың көлемінің қысқартуына байланысты, тек қана оқу жылы біту бойынша, заңнаманы қолданыстан сақтағанда босатылады.
12)  Еңбек шартының тоқтатылуы (контракті) филиал директордың бұйрығымен жасалады.
13)  Жұмыстан босатылған күнде әкімшілік жұмыскерге немесе қызметшіге оның еңбек кітабын босатылған туралы жазбасын  енгізіп және онымен соңғы есепте беруге міндет. Жұмыстың соңғы күні босату күні болып есептеледі.

II.                ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

14. Филиалдың барлық жұмыскерлері міндетті:
а) адал және адал ниетпен жұмыс жасау, филиалдың негізіндегі еңбекті  сақтау, әкімшіліктің жарлығын уақытында және анық орындау, барлық жұмыс уақытын өнімді еңбек үшін пайдалану, басқа жұмыскерлерге олардың еңбек міндеттірін жасау әрекеттерінен кедергі жасаушыдан тартыну;
б) ереже мен нұсқауға сәйкес  қарастырғылған еңбек қорғау бойынша талапты, қауіпсіздік техникасын, өндірістік санитарияны, жеке тазалықты, еңбек гигиенасын және өрт қауіпсіздігін сақтау;в) жұмысқа  бөгет болғанда немесе оны қиындатылғанда (жай, авария), бірден себептерді және жағдайларды, жою шараны қолдану
және дереу болған оқиға туралы әкімшілікке хабарлау;
г) материалдық құндылықтар мен құжаттарды белгіленген тартіппен сақтау;
д)  филиалдың зияткерлік меншігін, қызмет пен коммерциялық құпиясын пайдалануды және филиалдағы қорғау тәртібін сақтау;
е)  филиалдың меншігін сақтау, тиімді жабдықтарды пайдалану, саймандарға, жұмыс киімдерге және басқа нәрселерге ұқыпты қарау, шикізатты, материалды, энергияны, отынды және де басқа материалдық ресурстарды үнемді және тиімді  жұмсау; 
ж) өзінің кәсіби (өндіріс) мамандығын көтеру.

15.  Университеттің профессорлы-оқытушылық құрамы міндет:
а) өзінің мамандығы бойынша оқу мен әдестілік жұмысты жоғары деңгейде жүргізу;
б) студенттердің тәрбиесі бойынша жұмыстарды ерекше ескеру, олармен филиалдың ішкі тәртіп ережелерін  орындау және филиалдың мүлігіне ұқыпты қарау  (ғимарат, мүлік, жабдықтау, оқу құралы және т.б.).  
в) теоретикалық білімдерді жетілдіру, тәжірибелік тәжірибені, ғылыми жұмыстардың әдістерін жүргізу, педагогикалық шеберлікті, ал профессорларға, ғылыми-педагогикалық кадрлардың дайындауын жүзеге асыру керек;
г) студентердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын басқару;
д) университеттің түліктерімен тұрақты байланыс жүзеге асыру,  олардың кәсіби қызметін зерттеу және оның талдау негізінде студенттердің оқу мен тәрбие жұмыстары бойынша зерттеу.

                16. Филиалдың студенттері  міндетті:
а) таңдалған мамандықтары бойынша әрдайым және терең теоретикалық білім мен тәжірибелік дағдыларын  игеру;
б) оқу жоспар мен  бағдарламамен қарастырылған барлық тапсырмалардың түрлерін тағайындалған мерзімде жасау және міндетті оқу сабақтарын бару керек;
в) университет пен студенттік жатақхананың ішкі тәртіп ережелерін орындау керек;
г) дәлелді себеппен сабаққа келмей қалғанда, оқу бөлімінің маманын  осы туралы хабарландыру керек, келесі күні кешірмей және де университетке келген күні сабаққа келмей қалған  себебі туралы құжатты әкелу керек.  Ауырғанда, студент оқу бөлімінің маманына  емдеу мекемесінен  белгіленген үлгіге  тиісті анықтаманы тапсырады;
е) (гимаратқа, құрал-жабдықтарға, аспаптарға, оқу көрнекті  құралдарға, кітаптарға және т.б.) университеттің мүлігіне құнтты және ұқыпты қатысу;
университет әкімшілігінің рұқсатсыз студенттер лабораториядан заттар мен түрлі жабдықтауларды,  оқу мен басқа бөлмеден шығару рұқсат етілмейді;
ж) университетте тәртіпті және ұқыпты болу керек, белгіленген дрес-кодты сақтау;
з) барлық оқу және оқу-өндірістік ғимараттарда өзіне-өзі қызмету ету негізде университеттің техникалық қызметкерлермен бірлесіп тиісті тазалық пен тәртіпті ұстау;
и) филиалдың ғимаратына кіргенде күзетшіге жайылған түрде студенттік билетті көрсету;
к) өздерінің міндеттерін орындалушы, филиалдың ПОҚ-ның қызметкерлерінің бетін жыртпау.

III. ӘКІМШІЛІКТІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

17. Филиалдың әкімшілігі (директор, директордың орынбасары, кафедраның меңгерушілері, бөлімнің бастықтары) міндетті:
а) бәр оқытушы-профессорлық құрамын және филиалдың  басқа қызметкерлеріне өзінің мамандығы және біліктілігі бойынша жұмысты жасау, бекітілген орны болу керегін, тапсырылған тапсырмамен уақытында таныстыру  және күні бойы жұмыспен қамтамасыз ету еңбекті ұйымдастыру. еңбек жағдайларының қауіпсіздігін, ыңғайлы жабдықтау жағдайларын; денсаулықты қамтамасыз ету; оқытушыларға, олардың оқу сабақтарының кестесін және келесі оқу жылына жеке оқу-әдістік, ғылыми-зерттеу жоспарларын бекіту және басқа жұмыс түрлерін филиалдың профессорлы-  оқытушылық құрамымен жасайтындарға уақытында хабарлау;
б) жаңа өндіріс талаптарының есебіне  мамандарды дайындау және тәрбиелеу жақсарту жағдайларды  жасау сапасы  үшін, жап-жаңа ғылымның жетістігі, техника мен мәдениет және келешегі, олардың дамуы мен еңбегін ұйымдастыру;  озық әдістердің оқыту  зерттеуін  және енгізуін ұйымдастыру;
 в) мәдениетті-тәрбиелік жұмысты,  дене шынықтыру мен көркем шығармашылықты жүргізу үшін жағдайларды жасау, қызметкерлермен, студенттермен тәрбиелік жұмысты жүзеге асыру;
г) уақытында филиалдың жұмысын жақсартуға бағытталған қоғамдық ұйымдардың ұсыныстарын,   оқытушылардың, басқа қызметкерлер мен студенттердің  қарау және сіңіру, таңдаулы қызметкерлерді қолдау және мадақтау;
д) еңбек пен өндіріс тәртібін сақтауды қамтамасыз ету, еңбек тәртібін бұзушыларға ықпал ету шараларды қолдану;
е) еңбек туралы және еңбек қорғау ережелер заңнаманы сақтау; қызметкерлердің еңбегі мен студенттердің, тыңдаушылардың  оқу жағдайларын жақсарту;
ж) әрекеттегі төлем ақы мен еңбекті мөлшерлеу жағдайды  дұрыс қолдануды  қамтамсыз ету; заңмен белгіленген мерзіммен еңбекақыны беру;
з) филиалдың барлық жұмыскерлеріне уақытында демалысты қамтамасыз ету;
и) жаңа оқу жылына штаттағы оқытушыларға  жылдың соңында (демалысқа кетпей тұрып) олардың жылдық жүктемелерін хабарлау;
к) студенттердің үлгермеушілік себебін ашу, оларға қосымша сабақтарын ұйымдастыруға көмек көрсету;
л) филиалдың қорғауын , жабдықтауларды, мүліктерді және басқа заттарды түгелдікті қамтамасыз ету, сонымен қатар оқулық пен тұрмыстық ғимараттарда қажетті тәртіпте ұстау; директордың бұйрығымен ғимараттарды, мүліктерді  қорғау және олардың  өртке қарсы мен санитарлық жағдайын  әкімшілік-шаруашылық қызметкерлеріне және филиалдың қызмет қауіпсіздік қызметіне жүктеледі;
м) филиал бойынша директордың және директордың орынбасаларының бұйрығымен жеке басының мәселесі бойынша қабылдау сағатын тағайындау.

IV.  ЖҰМЫС УАҚЫТЫ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ

18. Филиалда тағайындалады:
а) профессорлық-оқытушы құрамына  алты  жұмыс күндік аптасы;
б) әкімшілік-шаруашылық қызметкерлері үшін бес күндік аптасы;
19. Филиалда тағайындалған:
а) профессорлық-оқытушы құрамына алты сағаттық жұмыс күні (аптада 36 сағат);
б) жұмыскерлер үшін бес күндік жұмыс апталығы жұмыс күннің ұзақтығы: 9.00 ден 18.00 дейін (аптасына 40 сағат).
20. Университетте түскі үзіліс 60 минут.
21. Оқытушылар алты сағаттық жұмыс күнінде барлық оқулық-әдістерін, ғылыми-зерттеулік, тәрбиелік және басқа жұмыс түрлерін  қызметіне ие болған сәйкеске, оқу жоспарымен және ғылыми-зерттеу жұмыс жоспарымен жүргізу керек.
22. Профессорлық-оқытушы құрамы, жұмысшылар  мен қызметшілер,  күші бар заңнамен рұқсат етілген қосымша жұмыс істеушілік тәртібі, негізгі жұмыс уақытынан бос болғанда орындалу керек.
23.  Оқу сабақтарының кестесін сақтау және оқу жүктемесін орындалу бақылауы оқу бөлімінің меңгерушісімен, кафедраның меңгерушісімен жүзеге асырылады.
24. Оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын сақтау бақылауы ғылыми жұмыс бойынша директордың орынбасарымен жүзеге асырылады.
25. Оқу процесінің сапасына, ПОҚ және студенттердің тәртібіне бақылауды оқу жұмысы бойынша директордың орынбасарымен жүзеге асырылады.
26. Филиалда белгіленген  тәртіппен оқытушы жұмыстың басталуының алдында өзінің жұмысқа келгенін, ал жұмыстан кейін – жұмыстан кетуін  белгілеу керек.
27. Әкімшіліктің міндеті жұмысқа келу және жұмыстан кету есебін ұйымдастыруға. Уақытты дұрыс көрсету, есептің орнының қасында сағат болу керек. Әкімшілік, қазіргі жұмыс күнде жұмыскерді, жұмысқа мас күйінде, есірткі, алкогольды немесе уытты мастану түрінде көрінгенде  жұмысқа кіргізілмейді.
28.Филиалдың оқытушысы  немесе басқа жұмыскер жұмысқа келмегенде, әкімшілік оны басқа оқытушымен (жұмыскермен) дереу  ауыстыру шаралармен қолдану міндетті. Филиалдың оқытушысы  немесе басқа қызметкер  жұмысқа келмегенде құжатты немесе түсінік хатты көрсету міндетті.
29. Әдеттегідей, үстеме жұмыстарға рұқсат етілмейді. Әкімшілікпен, күші бар заңнамен қарастырылған,  ерекше жағдайда   үстеме жұмысы іске асыруы шығарылады.
30. Филиалдың әкімшілігі  кезекшілік жыл сайынғы демалысты филиалдың қажетті жұмыстың барысы және жұмыскерлердің жайлы жағдай  демалысы үшін қамтамасыз етуін белгілейді. Демалыстың кестесі әр күнтізбелік жылға қаңтардың 15-нен кешіктірмей жасалады және барлық жұмыскерлерге айтып беріледі. Профессорлық-оқытушы құрамына жыл сайынғы демалыс, әдеттегідей, жазғы демалыс мезгілінде беріледі.

V.ЖҰМЫС ЖӘНЕ ОҚУДАҒЫ ТАБЫСТАРҒА КӨТЕРМЕЛЕУ

3.1. Еңбек міндеттерін  үлгілі орындағанда, еңбек  өнімінің артуында, өнімнің  сапасын жақсартқанда, ұзақ мінсіз жұмыс және жұмыста басқа табыстарда  келесі көтермелеу түрлері қолданылады:
а) алғыс айту;
б) сыйлық ақыны беру;
в) бағалы сыйлықпен марапаттау;
г) Құрмет грамотасымен марапаттау;
Әкімшілік  көтермелеулер, «а», «б», «в» тармақшаларда қаралған  директордың орынбастарымен, кафедраның меңгерушілерімен, бөлімдердің басшыларымен келісу бойынша қолданылады. Көтермелеулер директордың бұйрығында хабарланады, барлық ұжымға жеткізіледі және жұмыскердің еңбек кітабына енгізіледі. Көтермелеу шараларды қолданғанда еңбекті материалдық және ағлақтық ынталандыру қамсыздандырылады.

32. Филиалдың студенттері, тыңдаушылары  үшін жақсы үлгерімге, ғылыми-зерттеу жұмыста белсене және университеттің қоғамдық тұрмысына қатысқанға келесі көтермелеу түрлері қолданылады:
а) алғыс  айту;
б) грамоталармен марапаттау;
в) бағалы сыйлықпен марапаттау;

Көтермелеулер директордың бұйрығымен хабарланады.

VI. ЕҢБЕК ПЕН ОҚУ ТӘРТІБІН БҰЗУШЫЛЫҚҚА ЖАУАПКЕРШІЛІК

33. Еңбек тәртібін бұзушылар, яғни жұмыскердің кінәсі бойынша,  оған еңбек міндетін  жүктеу, орындамау немесе лайықсыз атқару, тәртіптілік немесе қоғамдық әсер бейімділікті қолдану, сонымен қатар басқа күші бар заңнамамен қарастырылған шараларды қолдану.

34. Филиалдың жұмыскерлеріне еңбек тәртібін бұзғандарға университеттің әкімшілігі келесі тәртіп жөніндегі жазаларды қолданады:
а) ескерту;
б) сөгіс;
в) қатаң сөгіс;
г) шығару.

Жұмыскермен,   оған жүктелген  еңбек шартымен немесе ішкі тәртіп ережесімен  өзінің міндетін орындалмағанда, егерде жұмыскерге бұрын тәртіптік немесе қоғамдық жаза шаралар қолданғанда шығару жасалады;  жұмысқа келмеу (соның ішінде жұмыста үш сағаттан артық жұмыс уақытында)  дәлелді себепсіз, сонымен қатар жұмыста мас күйінде, есірткі және уытты қызуда шығарылады.

35. Филиалдың директорымен тәртіп жөніндегі жазалар жүктеледі, бұйрықпен жарияланады. Тәртіп жөніндегі жазаның орнына  еңбек тәртіпті бұзған сұрақты еңбек ұжымына қарауға филиал әкімшілігінің  құқығы бар.

36. Жазаны тартқызғанға дейін еңбек тәртібін бұзушыдан түсінік сұрау керек. Жұмыскердің түсініктен бас тартуы  жазаны тартқызғанға кедерге болмайды. Әкімшілікпен тікелей тәртіпсіздіктің артынан, бірақта оның ашылуын бір айдан кешірмей, ауру немесе жұмыскердің демалыста болған уақыттарын санамай,  тәртіп жөніндегі жазасы жүктеледі. Тәртіпсіздікті істеген күннен алты айдан кешірмей тәртіп жөніндегі жазасы жүктелмеу керек. Көрсетілген мерзімде қылмыстық іс бойынша өндіріс уақыты қосылмайды.

37. Әр еңбек тәртіпті бұзғанға бір тәртіп жөніндегі жазасы қолдану керек.

38. Жазаны қолданға жасалған қатандық істеген тәртіпсіздігін, жағдайды, бұдан бұрынғы жұмыс және жұмыскердің тәртібін еске алыну керек.

39. Үш күн мезгілінде қолхатпен, құрылымдық бөлімшенің жетекшісімен жұмыскерге,  тәртіп жөніндегі жаза қолдану бұйрығын дәлелдесімен хабарлайды. Қажетті жағдайларда филиалдың жұмыскерлеріне жарияланады.

40. Егерде жұмыскер бір жылда  тәртіп жөніндегі жазаға  жаңа тәртіп жөніндегі жазаға  тартылмаса, ол тәртіп жөніндегі жазаға   тартылмады деп есептеледі.

Әкімшілік өзінің ынтасы немесе еңбек ұжымының өтініші бойынша, егерде ол еңбек тәртібін бұзбаса және жақсы, адал ниетті қызметкерлігін көрсеткенде,  бір жыл мезгілін күтпей, алыну бұйрығын шығарады. Тәртіп жөніндегі жаза  қолданылу мезгілінде көтермелеу шаралар негізгі  ішкі тәртіп Ережеде көрсетілгендер, жұмыскерге қолданбайды.

 41. Оқытушылар бекітілген педагогикалық жылдық жүктемесін  жасау міндетті,

1 мөлшерлеме 800-820 сағат

0,75 мөлшерлеме 600-620 сағат

0,5 мөлшерлеме 400-420 сағат

0,25 мөлшерлеме 200-210  сағат

жасалмаған жылдық жүктемені ЖҰМЫСКЕРДІҢ   кінәсі болған жағдайда, ЖҰМЫСКЕРДІҢ ЖҰМЫС БЕРУШІІНІҢ алдындағы борышы құжатпен расталғанда, оқу жылдың аяғында ҚР ЕК 137 б. сәйкес,  жұмыс көлемі орындалмағанында,  ақшалай сомасы  оның жалақысынан ұсталынады.

42. Жалақысынан  ұстағаны Жұмыс берушінің акт негіздеуінде жасалады, Жұмыскерден жалақасынан ұстаған қосымша арыз талап етілмейді.

 43. Оқу тәртібін, филиалдың ішкі тәртіп ережелерін, студенттерге, тыңдаушыларға студенттік жатақханада тұру ережелерін бұзушыларға, келесі бір тәртіп жөніндегі жазалар қолданылады:
а) ескерту;
б) сөгіс;
в) қатаң сөгіс;
г) айып;
д) жатақханадан шығару;
е) филиалдан шығару.

 Студенттер мен тыңдаушыларды ішкі тәртіп ережене бір рет дөрекі бұзғанда шығару, атап айтқанда: мас күйінде, есірткі немесе ұландыру, университеттің мүлік  кәнегін бүлдіру, филиалдың жұмыскерін, ПОҚ немесе студенттерді қорлау және т.б. 

Университеттен камелетке толмаған студенттер мен тыңдаушыларды аудандық комиссияның камелетке толмаған іс бойынша келісімімен шығару жасалады.

Тәртіп жөніндегі жаза нақты тәртіпсіздік табылғаннан кейін, оның табу күнінен, бірақта бір ай кешірмей (ауру немесе студенттің, аспиранттың, тыңдаушының  демалыста, академиялық демалыста, бала бағу демалыс уақытын санамай  қолданылады. 

Тәртіп жөніндегі жаза тәртіпсіздікті жасалған күннен алты айдан кешірмей қолдануға мүмкін емес. Егерде студент, тыңдаушы жыл бойы тәртіп жөніндегі жазаны  қолданылған күннен жаңа  тәртіп жөніндегі жазаға тартылмаса, ол тәртіп жөніндегі жазаға тартылмаған деп саналады.

VII. ОҚУ ТӘРТІБІ

44. Филиалда оқу сабақтар, оқу жоспары мен бағдарламаға, белгіленген тәртіпке сәйкес, кесте бойынша жүргізіледі. Оқу жоспармен белгіленген демалыстың ұзақтығы қысқартуға рұқсат етілмейді.

45. Оқу кестесі семестрге жасалады және әр семестрдің бастамасынан 10 күннен кешірмей ілінеді. Факультативтік сабақатарды жүргізу үшін бөлек кесте жасалады. Өндірістен қол үзбей оқыған студенттердің жүктемесі барлық оқу сабақтар бойынша түрлерінен күші бар стандартқа сәйкес тағайындалады.

46. Оқу сабақтарының басталуы мен аяқталғаны оқытушылар, студенттер қоңыраумен хабарланады.

47. Қоңыраудан кейін, сабақтың басталған  туралы хабарланғанда, тек қана оқытушыңың рұқсатымен дәрісханаға  кіруге студенттердің құқығы бар. Сабақтың басталғанында барлық оқу және оған іргелес ғимараттарда ұялы тенлефондарды сөндіру керек, оқу сабақтарын жақсы жүргізу үшін, қажетті  тәртіп пен тыныштықты қамтамасыз ету керек. Оқу сабақты тоқтатуға, жүргізу уақытында дәрісханаға кіруге және шығуға болмайды.

48. Оқу сабағына дейін немесе сабақтың арасындағы үзілісте дәрісханаларды, кабинеттерді дайындау, қосымша  оқу сабағына қажетті оқу құралдарымен, аппараттармен қамтамасыз ету.Әр оқу сабақтың басталуына дейін  (сабақтың арасындағы үзілісте), дәрісханаларда, кабинеттерді қажетті оқу құралдарымен, аппараттармен дайындау.

 49. Дәрісханаларда  тәжірибе сабақтарын жүргізу үшін,  әр курс екі топқа бөлінеді.

 50. Филиал бойынша бұйрықпен студенттік топтардың құрамы белгіленеді.

 51. Оқу бөлімінің мамандығымен әр топта ерекше үлгеруші және тәртіпті студенттерінің санынан топ басын тағайындайды. Топ басы өзінің тобында жұмыс жүргізіде, тікелей оқу бөлімінің мамандығына бағынып, оның өкімі мен нұсқауларын  негіз етеді.

 Топ басының міндетіне кіреде:

а)  студенттерді оқу кестесінің өзгеру туралы хабарлау;

б) дәрісханаларды сабаққа дайындау.

Барлық студенттер топ үшін, топ басының өкімдері жоғары көрсетілген міндеттер міндетті.

            52. Әр топта «Студенттермен сабаққа келу есеп жорналы» жүргізіледі. Онда оқытушы сабаққа қатысушы және келмеген студенттерді  белгілейді.     

VIII. ФИЛИАЛДЫҢ АУМАҒЫНДА ЖӘНЕ ГИМАРАТТАРДАҒЫ ТӘРТІП

 

 53. Аумақты көркейту және оқу ғимараттарда тәртіпті қолдау жауапкершілікке (жарамды жиһаз, оқу жабдықтау, дұрыс температурасын қолдау, жарықтандыру және басқа) шаруашылық меңгерушісі мен оқу бөлімінің мамандары жауп береді.

 54. Филиалдың аумағында және ғимаратта рұқсат етілмейді:
а) спиртті ішімдіктерді ішпеу, есірткі немесе ұландырғыш заттарды қолдану;
б) құмар ойындармен ойындар (қарта, сүйектер және басқа);
в) шылым шегу (әдейі жабдықталған орынды қоспағанда);
​г) қатты әңгіме, сабақ уақытында шу.

 55. Қызметтік және өндірістік бөлмелердің, сонымен қатар дәрісханалардың кілтерін  өткізу, және басқа  белгіленген тәртіппен жүзеге асырылу керек. Кілтер филиал бойынша  күзетшіде немесе қорғау бөлмесінде сақталады, жауапты қызметкерлерге бөлмелердің кілтін тапсыруға және алуға тізім бойынша беріледі.

56. Филиалдың бөлімшесінде көзге түсетін жерге ішкі тәртіп Ережелері ілінеді.

57. Филиал Кеңесі ішкі тәртіп Ережелеріне қосымшалар мен өзгерістерді бекітеді.