Менеджмент сапасы

ЖОО  өзінің мәртебесі  бар болу жүйесінде,  ықпалдау Ресей мен Қазақстанның Еуропалық және әлемдік кезең Болон процессіне бір қажетті жағдайда дәлелдеу менеджмент сапасы (МС)  болып табылады. Жоғары оқу орындар, қатты бәсекелес жағдайда болғандар,  нәтижелілік пен тиімділік осындай зерттеме жүйесі   қажеттілігін нығайтуды  көре алады.

Тек қана, «2006-2010 Федеральдық  мақсатты бағдарламасының білім даму Тұжырымдамасында»

білім сапасын  көтеру міндетін шешу басымы  мәлімделген,  сонымен қатар Ресейдің  білім Министрлігінің мемлекеттік   аккредитациясының  Жоғары оқу орындарының   сапасы  қолда бары талап етіледі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

СПбГКУ  МЕбМ  ЖКБ Алматы филиалы білім сапасын жетілдіру бойынша жұмысы ИСО серия 9000 халықаралық стандарт сәйкес талап етіп, жоғары оқу орнының  менеджмент сапасының  жүйе моделі н нығайтылғанынын  құру және ауыстыру  бойынша жұмыс  мақсатын  жүзеге асырылу.

«Менеджмент сапасы немесе сапамен басқару» -бұл өнім немесе қызметтің  кепілдікті сапасы бойынша қамтамасыз ету шараның жүйесі. Университетте  менеджмент сапасының  жүйесі  ұсынылатын білімнің кепілдіктің сапасы үшін жасалып шығарылады.

 Менеджмент сапасының сегіз қағидаты:

·      басшылықтың  озаттығы

·      процесстік тәсілдеме

·      фактілерде негізделген, шешімдерді  қабылдау

·      тұтынушыға бағдарлау

·      қорытынды және жетістіктің мақсатына бағдарлау

·       қызметкерлердің уәждемесі мен  қатынасуы, қызықтыру

·      менеджментке жүйелік көзқарас

·      тұрақты жақсарту

«Сапа жүйесі» деген не?

Саяси және білім кепілдік сапасының мақсаты мен осы мақсаттарды жетістіру үшін жүйені зерттеу.

 ЖОО сапа жүйесінің негізгі кезеңдерін  құру:

 1. Білім  беру қызметтер нарық қажеттерін,  жұмыс  күші және басқа  мүдделі талаптарды талдау. ЖОО  мақсаттарының  сапа саласындағы және  ойды тұжырымдау  міндеті, көріну, стратегия, саяси.
 2. Сапа жүйесінің процесс іске әзірлеген және жоғары басшылық  пен қызметкеткерлерді оқыту.
 3. Барлық басқару деңгейде және жоо құрылымдық бөлімшесі нде  саяси мен стратегиясын үлкейту .
 4. Ұйымдық құрылым сапа жүйесі мен қызметкеткерлерді  оқыту жасау.
 5. ЖОО өзін-өзі бағалау (процесстерді  тексеру) және бар құжаттамаларды саралау.
 6. Жұмыс процесстерді  анықтау мен сипаттау, бар құжаттамаларды реттеу.
 7. ЖОО сапа жүйесінің құжаттамаларын әзірлеу (жұмыс, құжатталған тәртіп, сапа бойынша Басшылық).
 8. Негізгі параметрдің өлшеу жүйелерін әзірлеу.
 9. Түзетуші  мен сақтандыратын әрекеттер жүйесін әзірлеу.
 10. Ішкі аудит пен жоо өзін-өзі бағалауды өткізу.
 11. Барлық жұмыс процесстерді  үздіксіз жақсарту.