Экономика, информатика және математика кафедрасы

  1997 ж. бері келеді, «Қолданбалы информатика» және «Экономика» бағыттар бойынша мамандарды дайындау жүзеге асырады

 

Сарбасова Алуа Кураковна – кафедраның меңгерушісі, физико-математикалық ғылымының кандидаты, доцент 

Гуляева Светлана Павловна  - кафедра меңгерушінің орынбасары, экономикалық ғылымының кандидаты

Кафедраның оқытушылары:
Ким Афанасий Григорьевич - экономикалық ғылымының докторы,  профессор 
Казиева Асель Негметовна - экономикалық ғылымының кандидаты, доцент
Каратабанова Сорейя Жубаниязовна - физико-математикалық ғылымының кандидаты, доцент 
Качаев Виктор Анатольевич - техникалық ғылымының кандидаты, доцент 
Конева Светлана Николаевна -  педагогикалық ғылымының кандидаты, доцент 
Мизамбекова Роза Кашкеновна - экономикалық ғылымының кандидаты, доцент
Николенко Алексей Борисович - физико-математикалық ғылымының кандидаты, доцент 
Полегенько Ирина Геннадьевна -  техникалық ғылымының кандидаты, доцент 
Сметанникова Лидия Михайловна - экономикалық ғылымының кандидаты, доцент
Тимошенко Вера Федоровна -  экономикалық ғылымының кандидаты, доцент, Халықаралық ақпараттандыру академияның мүше-корреспонденті.
Демидова Лариса Георгиевна - доцент
Плотникова Татьяна Геннадьевна - доцент 
Дроздов Григорий Петрович  -  аға оқытушы
Стифутина Нина Федоровна  - аға оқытушы
Харасахал Людмила Александровна  - аға оқытушы
Чугай Светлана Олеговна - аға оқытушы
Кушумов  Ербол Астанович - магистр, оқытушы