Электрондық материалдар

Электрондық   материалдар:

Тарау: Энциклопедия

 1.

 "Отрар" (қаз., орыс., ағылш.)

 

 2.

 "Қазақстанның скиф-сакстық алтынның коллекциясы " (қаз., орыс., ағылш.)

 

 3.

 "Қазақстанның ескі зергерлік бұйымдар " (қаз., орыс., ағылш.)

 

 4.

 "Қазақстан Республикасының Президенттік мәдени орталығы " (қаз., орыс., ағылш.)

 

 5.

 "Астана" (қаз., орыс., ағылш.)

 

 6.

 "Алматы" (қаз., орыс., ағылш.)

 

 7.

 "Ұлы жібек жолы" (қаз., орыс., ағылш.)

 

 8.

 "Азрет Сұлтан" (қаз., орыс., ағылш.)

 

 9.

 "Берельский курган" (қаз., орыс., ағылш.)

 

 10.

 "Тамғалы" (қаз., орыс., ағылш.)

 

 11.

 "Шетелдік классикалық өнердің  көркем энциклопедиясы "

 

 12.

 Галерея "Итальяндық  ренессанс"

 

 13.

 Галерея "Суретші  импрессионистер"

 

 14.

 "Оры тілі"

 

 15.

 "Орыс тілінің этимологиялық сөздігі "  М.Фасмер

 

 16.

 "Үлкен ресейлік  энциклопедиялық сөздік"

 

 17.

 "Қаржы"

 

 18.

 "Интернет"

 

 

 

 

Тарау: Оқулықтар, Кітаптар, Оқу көрнекті қүұралдары

1.

Оқулық "Ақша, несие, банк"  О.И.Лаврушина 

 179

2.

Оқулық  "Бухгалтерлік есеп " Н.Г.Сапожникова 

 180

3.

 Оқулық  "Инвестиция"    

 181

4.

 Оқулық  "Азаматтық процессуальдық құқық" Л.В.Туманова 

 182

5.

 Оқулық  "Саясаттануға кіріспе" В.П.Пугачев, А.И.Соловьева 

 183

6.

Оқулық  "Салық және салық салу" Н.В.Миляков

 184

7.

 Оқулық  "Ұйымдастыру теориясы " Т.Ю.Иванова, В.И.Приходько 

 185

8.

Оқулық  "Маркетинг: теория мен тәжірибенің негізі " В.И.Беляев

 186

9.

 Оқулық  "Мемлекет пен құқық  теориясы " А.В.Малько 

 187

10.

 Оқулық  " Бизнестің ұйымдастыру негізі " К.М.Пирогов, Н.К.Темнова, И.В.Гуськова

 188

11.

 Оқулық  "Экономика" Е.В.Борисов     

 189

12.

Оқулық  "Мәдениеттану" А.В.Костина       

 190

13.

 Оқулық  "Экология" Л.В.Передельский, В.И.Коробкин, О.Е.Приходченко

 191

14.

Оқулық "Ақпараттық  технология" И.А.Коноплева, О.А.Хохлова, А.В.Денисов 

 192

15.

Оқулық "Орыс тілі мен сөздің мәдениеті " Н.А.Ипполитова, О.Ю.Князева  

 193

16.

 Оқулық "Экологиялық құқық "             

 194

17.

 Оқулық  "Халықаралық жеке меншік құқық "            

 195

18.

 Оқулық "Мемлекет және шетелдік елдердің құқық тарихы" 

 196

19.

 Оқулық "Туризмді  индустриямен басқару " А.Д.Чудновский, М.А.Жукова, В.С.Сенин 

 197

20.

 Оқулық "РФ Қылмыстық-процессуальдық құқық "  

 198

21.

 Оқулық "Ресейдің қылмыстық құқығы " (жалпы мен ерекше бөлімдері )

 199

22.

 Оқулық "Менеджменттегі жүйелі талдау " В.Н.Попов, В.С.Касьянов, И.П.Савченко

 200

23.

 Оқулық "Статистика" М.Г.Назаров         

 201

24.

Оқулық "Экономика кәсіпорны"         

 202

25.

 Оқулық "Ұйым (кәсіпорны) қаржы " А.Н.Гаврилова, А.А.Попов 

 203

26.

Оқулық "Әлемдік  экономика мен халықаралық  бизнес" В.В.Поляков, Р.К.Щенин

 204

27.

 Оқулық "Менеджменттің негізі" 

 205

28.

 Оқулық "Құқықтану" 

 206

29.

 Оқулық "Ұлттық  экономика" К.Н.Юсупов, А.В.Янгиров, А.Р.Таймасов

 211

30.

 Оқулық  "Бюджеттік ұйымдардаға бухгалтерлік есеп " Н.П.Кондраков, И.Н.Кондраков

 212

31.

 Оқулық "Тәуекелді басқару " Г.В.Чернова, А.А.Кудрявцев

 213

32.

 Оқулық "Аймақтық  экономика" К.Н.Юсупов, А.Р.Таймасов, А.В.Янгиров, Р.Р.Ахунов

 214

33.

Оқулық "Қызметтер көрсету аясы. Экономика, менеджмент, маркетинг" Т.Д.Бурменко

 215

34.

 Оқулық  "Аудиттің негізі" Г.А.Юдина, М.Н.Черных

 216

35.

 Оқулық  "Халықаралық  валюта-қаржылық  қарым-қатынастар " А.А.Суэтин

 217

36.

Оқулық "Шаруашылық қызметтің комплекстік экономикалық талдау"

 218

37.

 Оқулық  "Математика экономистер үшін " С.И.Макаров

 219

38.

 Оқулык "Инновациялық  менеджмент" А.Г.Ивасенко, Я.И.Никонова, А.О.Сизова

 220

39.

 Оқулық "Кәсіпкерлік негізі" В.П.Самарина

 221

40.

Оқулық "Қаржылық  менеджмент"

 222

41.

 Оқулық "Мүлік құнын бағалау" Е.Н.Иванова

 223

42.

 Оқулық к "Қаржы мен несие" Т.М.Ковалевой

 224

43.

Оқулық "Баға мен баға белгілеу" В.Е.Есипова

 225

44.

 Оқулық "Жарнаманың негізі" А.В.Костина, Э.Ф.Макаревич, О.И.Карпухин

 226

45.

 Оқулық "Туризмнің негізі" А.С.Кусков, Ю.А.Джаладян

 227

46.

 Оқулық "Әлеуметтік жұмыс" А.И.Кравченко

 228

47.

Оқулық "Криминалистика" Л.Я.Драпкин, В.Н.Карагодин

 230

48.

Оқулық "Халықаралық құқық" В.М.Шумилов

 231

49.

 Оқулық "Саяси ілім тарих" А.А.Чанышев

 232

50.

 Оқулық "Ресейдің әкімшілік құқығы "

 233

51.

Оқулық "Ақпараттық құқық" О.А.Городов

 234

52.

Оқулық "Педагогика" Л.П.Крившенко

 235

53.

 Оқулық "Психология" В.В.Никандров

 236

54.

 Оқулық "Төтенше жағдай: ел мен аймақтарды қорғау" В.И.Юртушкин

 237

55.

 Оқулық  "Ресей тарихы " А.П.Деревянко, Н.А.Шабельникова

 238

56.

 Оқулық  "Ең соңғы уақыттағы Азия мен  Африка елдерінің тарихы" А.М.Родригес

 239

57.

 Оқулық  "Мәдениеттану" Т.Х.Габитов

 

58.

 Кітап "Артисттер. Композиторлар. Суретшілер."

 

59.

 Оқулықтардың жинағы " XXI ғасырдағы Ресейдің мемлкеттік-құқықтық қарым-қатынастары "

 

60.

 Кітап "Заң ғылымдары" (диск 1, 2, 3)

 

61.

 Оқулық "Ақпараттық жүйелерін жобалау "  Н.М.Абдикеев

 

62.

 Оқулық  " ХХ ғасырдағы Ресейдің тарихы" ( 1, 2, 3 бөлімі)

 

63.

Кітап "Тұлғаның психологиялық  тестілеу "

 

64.

 Кітап  "Психологияның тарихы"  А.С.Лучинин

 

65.

 Ағылшын тілінің курсі  "Oxford Platinum"

 

66.

 Оқу көрнекті құралдары "Шетелдік елдердің экономиялық тарихы "

 

67.

 Бизнес-құрал "Менеджмент. Дағдарысқа қарсы басқару"

 

68.

 Бизнес-құрал "Менеджмент. Баға белгілейтін  менеджмент"

 

69.

 Оқулық  "Статистика. Өнеркәсіп статистикасы"

 

70.

 Оқулық  "Микроэкономика. Экономикалық теорияның негізі"

 

71.

 Оқулық  " Маркетингтік  коммуникацияны жобалау "  А.П.Марков

 

72.

 Оқулық "Инновациялық  менеджмент"  С.Д.Ильенкова

 

73.

Оқулық "Менеджмент бойынша дәріс"  А.С.Большаков

 

74.

 Кітап  "Менеджмент мектептері"  В.В.Петров

 

75.

 Аудиокурс "60 минуттегі сөйлеу қазақ тілі "

 

76.

 Аудиокурс "Қазақ тілі әдістерін зерделлеу "

 

77.

 Аудиокурс "New English file" elementary 1-3 CD

 

78.

 Аудиокурс "New English file" pre-intermediate 1-3 CD

 

79.

 Оқулық  "Психология мен педагогика" А.М.Столяренко

 250

80.

 Оқулық  "Мәдениеттану " Т.Г.Грушевицкая, А.П.Садохин

 251

81.

 Еңбектердің жинағы  "Мәдениеттану: классикалық еңбектер " А.Л.Доброхотов

 252

82.

 Оқулық  "Эстетика" А.Л.Золкин

 253

83.

 Оқулық  "Дене шынықтыру мен дене шықтыруды дайындау "

 254

84.

 Оқулық "Құқықтану" 

 255

85.

 Оқулық  "Қазіргі жаратылыстану жұжырымдамасы " Л.Б.Рыбалов, А.П.Садохин

 256

86.

Оқулық  "Іскерлік тілдесу " Л.И.Чернышова

 257

87.

 Оқулық  "Экономика кәсіпорны"

 258

88.

 Оқулық  "Кәсіпкерлік негізі" В.П.Самарина

 259

89.

Оқулық "Макроэкономика" Б.Т.Кузнецов

 260

90.

 Оқулық "Құқық қорғау органдар"

 261

91.

Оқулық  "Отбасылық құқық" С.А.Муратова

 262

92.

 Оқулық  "Салық құқығы" Ю.А.Крохина

 263

93.

Оқулық  "Қаржылық құқық" Н.Д.Эриашвили

 264

94.

 Оқулық "Сот  бухгалтериясы"

 265

95.

 Оқулық  "Халықаралық құқық"

 266

96.

 Оқулық  "Мемлекет пен құқық теориясы " А.А.Иванов

 267

97.

 Оқулық "Криминалистика"

 268

98.

 Оқулық  "Азаматтық құқықтың актуальдық мәселелері"

 269

99.

Оқулық  "Қылмыстық  процесс"

 270

100.

Оқулық  "Қылмыстық-атқарушы құқық"

 271

101.

 Оқулық  "Заң  психологиясы" И.И.Аминов

 272

102.

 Оқулық  "Прокурорлық бақылау "

 273

103.

 Учебник "Экологическое право России

 274

 

 

 

 Тарау: Өзі үйреткіштері

 1.

 Өзі үйреткіш  "Web-дизайн"

 

 2.

 Өзі үйреткіш  "1С: Бухгалтерия 7.7"

 

 3.

 Өзі үйреткіш  "English Platinum Deluxe"

 

 4.

 Үйрету "Corel Draw"

 

 5.

 Өзі үйреткіш  "Мамандық: Маркетолог"

 

 6.

 Өзі үйреткіш  "Мамандық : Экономист"